Andre noter

Her følger en samling noter, der ikke er forskningsrelaterede. Nogle af dem er noter, der har været brugt i forbindelse med foredrag, andre indeholder beskrivelser af forskningsemner, andre er ikke i nærheden af at være skrevet færdigt, og andre igen er blevet splejset ind i andre dokumenter og nævnes kun her på siden for at sikre en vis kontinuitet.Generelle noter

Flader

Dette dokument er møntet på danske gymnasieelever og indeholder en beskrivelse af triangulerede flader. Ved at gennemgå en række eksempler på sådanne flader, motiverer vi deres klassifikation og diskuterer, hvordan man kan kende to flader fra hinanden.
HentQuantum representations for dummies

Disse uheldigt navngivne noter var oprindeligt tænkt som en elementær og ikke-teknisk introduktion til kvanterepræsentationer. Så langt kom jeg aldrig, og i stedet indeholder noterne nu en beskrivelse af det generelle begreb "repræsentation".
HentForedragsnoter

Introduction to TQFT

Foredrag: TIFR, Mumbai, marts 2014.
Vi diskuterer Wittens kvante-Chern-Simons-teori og kigger især på, hvordan det kombinatorisk definerede Jonespolynomium passer ind i denne kontekst.
HentKvantetopologi i en nøddeskal

Foredrag: Aarhus Universitet, september 2012.
Disse noter indeholder en kort beskrivelse af, hvordan det matematiske felt, der undertiden kendes som kvantetopologi, opstår i en generel kvantefeltteoretisk kontekst.
HentQuantum representations of mapping class groups and TQFTs for newcomers

Foredrag: University of California, Berkeley, oktober 2010.
Disse noter indeholder en introduktion til forskellige beskrivelser af de repræsentationer af afbildningsklassegrupper, der kan konstrueres ved hjælp af topologisk kvantefeltteori, og de er møntet på studerende med en basal forståelse for differentialgeometri. Vær opmærksom på, at størstedelen af indholdet kan findes i en revideret (og forbedret) stand i mine afhandlinger.
Hent