Gruppekohomologiberegner

HentGitHub-repo

Dette programmel kan bruges til at udregne den første gruppekohomologi af SU(2)-repræsentationer af fundamentalgrupper af flader. Givet en homøomorfi af den underliggende flade (som et produkt af Dehntwist, en fletning, eller som virkningen på fundamentalgruppen), kan det bruges til at udregne 1-egenrummet af den inducerede virkning på gruppekohomologien i en fikspunktsrepræsentation.


Bemærkninger om anvendelse

Dette programmel er bygget i Mathematica, hvilket skal installeres for at bruge det. Alle de væsentlige funktioner er inkluderet i Mathematicapakken calculateGroupCohomology.m. Se desuden groupCohomologyExamples.nb for nogle simple eksempler på, hvordan pakken kan anvendes.