Afhandlinger

På siden her finder du de dokumenter, jeg i tidens løb har skrevet for at opnå diverse grader. De fleste af dokumenterne vil være blevet forældet af egentlige forskningsartikler, men jeg har ikke desto mindre valgt at lægge dem her, da de indeholder længere indledninger til min forskning, og fordi de uanset hvad kan give et historisk perspektiv på min uddannelse.Ph.d.-afhandling

Titel: Semi-classical properties of the quantum representations of mapping class groups.
Dokumentet her er slutproduktet af mine ph.d.-studier. Det indeholder en introduktion til den samling matematiske emner, der er relevante at kende for at forstå kvanterepræsentationer, såvel som en del af den forskning, jeg foretog i løbet af mine studier.
Hent (printervenlig udgave)Del A-afhandling

Titel: Quantum representations of mapping class groups.
Dette er mit ph.d.-projekts halvvejsrapport. Matematisk set indeholder dokumentet ikke meget, som ikke også kan findes i min ph.d.-afhandling.
HentBachelorprojekt

Titel: Stone-von Neumanns sætning.
I forbindelse med kurset Videregående analyse skrev jeg i midten af 2008 et bachelorprojekt under titlen Stone-von Neumanns sætning. I opgaven tager jeg et kig på og beviser et repræsentationsteoretisk resultat, der kendes som Stone-von Neumanns sætning, og jeg betragter sætningens anvendelse i kvantemekanikkens matematiske formalisme.
Hent