Jonesrepræsentationsudregner

HentGitHub-repo

Dette er kildekoden til det programmel, der blev brugt til at producere nogle af eksemplerne i min og Egsgaards artikel om Jonesrepræsentationer.


Bemærkninger om anvendelse

Dette programmel er bygget i SageMath, og sage skal installeres for at bruge det.
Med sage installeret kan man udregne, for eksempel,


ved at indtaste det følgende i sage:


sage: load("curverep.sage")
sage: d = 1
sage: B = BraidGroup(3)
sage: b = B([1, -2])
sage: b.curve_rep(d)
[(A^8 - A^4)/(-A^4) A^2/(-A^4)]
[ (-A^2)/(-A^4) 1/(-A^4)]

Foruden at kunne bruges til at udregne Jonesrepræsentationer, indeholder curverep.sage også metoder til udregning af Jonespolynomiet af sporafslutninger af fletninger. Filen specific_braids.sage indeholder en række eksplicitte eksempler, som bliver brugt i artiklen.